Chi i anden-test

Hvad er χ²-test?

  • Et χ2-test er et statistisk test, som vi kan bruge til at sige noget om en eller flere populationer på baggrund af en stikprøve.
  • χ²-test udtales "ki i anden test".

χ²-test for uafhængighed

  • Et χ2-test for uafhængighed er et χ2-test, der benyttes til at undersøge, om to variable er uafhængige af hinanden, dvs. om der er en sammenhæng mellem de to variable eller ej.
    • Eksempel: Vi kan benytte uafhængighedstest til at undersøge, om der er en sammenhæng mellem danske vælgeres alder, og hvilket parti de stemte på ved sidste folketingsvalg.

Nulhypotese og alternativ hypotese

  • Vi laver et χ²-test for uafhængighed, når vi vil undersøge, om der er en sammenhæng mellem to variable. Nulhypotesen er en kort beskrivelse af, at der ikke er en sammenhæng mellem
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind