Normalfordelingsapproksimation

Diskrete og kontinuerte fordelinger

  • Hvis X er en stokastisk variabel, og de værdier X kan antage, kan skrives som en liste af tal, så er X en diskret stokastisk variabel.
    • En binomialfordelt stokastisk variabel er diskret, så binomialfordelingen er en diskret sandsynlighedsfordeling.
  • Hvis X kan antage alle værdier i et interval, så er X en kontinuert stokastisk variabel.
    • En normalfordelt stokastisk variabel er kontinuert, så normalfordelinge
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind