Residualer

  • Residualerne er forskellene mellem de observerede y-værdier i et datasæt, yi, og de estimerede værdier, \hat{y}_i, bestemt på baggrund af en model:

r_i = y_i - \hat{y}_i

  • ri er residualet hørende til punktet (xi,yi).
  • Residualerne har samme enhed som y-værdierne i datasættet.
  • Residua...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind