Konfidensinterval for p

Estimering af p

  • Andelen af en population, der har en bestemt egenskab, kaldes p. Andelen p kan estimeres på baggrund af en stikprøve.
    • Eksempel: Hvis vi vil undersøge, hvor stor en andel af danskerne, der har været på cykelferie, så er p andelen af danskere, der har været på cykelferie. Vi kan estimere p ved at spørge en stor gruppe af danskere, om de har været på cykelferie.
  • Andelen af individer i stikprøven med den egenskab, vi er interesserede i, kaldes \hat{p}. Vi benytter \hat{p} til at estimere p. Vi kan bestemme \hat{p} ud fra antallet af individer med egenskaben (x) og stikprøvens størrelse (n):

\hat{p} = \frac{x}{n}

Konfidensinterval og statistisk usikkerhed

  • Der er en vis usikkerhed forbundet med at est
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind