En Historie fra Skumringen

Her får du vores hjælp til opgaven om skildringer af kvinders livsbetingelser i Det Moderne Gennembrud fra Dansk A på HF d. 11. august 2020. Opgaven tager udgangspunkt i novellen “En Historie fra Skumringen” af Herman Bang. 

På de følgende sider får du et resumé af novellen, hvorefter vi går vi i dybden med forholdet mellem personerne. Det danner udgangspunkt for vores grundige analyse af, hvordan novellens komposition og impressionistiske skrivestil understøtter skildringen af kvinders livsbetingelser. Endelig giver vi dig et bud på en fortolkning af novellen.

Analysehjælp om novellen

Har du brug for at læse en mere uddybet gennemgang af Herman Bangs novelle, der ikke fokuserer på analyserende artikel men på teksten alene, kan du i stedet læse vores detaljerede analysehjælp om novellen. Bemærk, at teksten omtales som “Den sidste Aften” i analysehjælpen, fordi novellen også er udgivet under denne titel.

Den sidste Aften

I denne analysehjælp får du hjælp til at analysere og fortolke novellen ”Den sidste Aften”. Novellen er skrevet af Herman Bang, og den blev udgivet i 1880 i samlingen Tunge Melodier.