Hydrogenbindinger

Hvad er hydrogenbinding?

Hydrogenbinding er en intermolekylær binding, som virker mellem et H-atom på ét molekyle hen til et F, O eller N-atom på et andet molekyle. 

Følgende to forudsætninger skal være opfyldt for, at det er hydrogenbinding:

  1. Det ene molekyle skal indeholde et F, O eller N-atom.
  2. Det andet molekyle skal indeholde et H-atom, som er kovalent bundet til et F, O eller N-atom.

Vi ser her et eksempel på en hydrogenbinding:

På ovenstående figur ser vi en hydrogenbinding (markeret med de blå streger). Det kan godt virke lidt mærkeligt, at alle de blå lodrette streger symboliserer en hydrogenbinding, men det er faktisk den normale måde at tegne en hydrogenbinding. Hydrogenbinding er en svag binding, og derfor plejer man at symbolisere den med nogle små lodrette streger mellem de atomer, som laver hydrogenbindingen.

Læg mærke til, at de to forudsætninger for hydrogenbinding er opfyldt. Molekylet til venstre indeholder et O-atom, og fra dette O-atom går der en hydrogenbinding hen til et H-atom på molekylet til højre. Dette H-atom er kovalent bundet til et O-atom.

Hvad er en dipol?

Et molekyle, som indeholder en positiv ende og en negativ ende kaldes en dipol.

Vand er det klassiske eksempel på et molekyle, som kan lave hydrogenbinding. Lad os derfor se nærmere på vandmolekylet:

Vi lægger mærke til, at vand indeholder 2 kovalente bindinger. 

I en kovalent binding deles to atomer om et elektronpar. Atomerne behøver dog ikke deles fuldstændig ligeligt om elektronparret. Det atom, som har den højeste elektro-negativitet, vil nemlig tiltrække elektronparret lidt mere end det andet atom. O har en elektro-negativitet på 3,5 mens H kun har en elektro-negativitet på 2,1. Dermed tiltrækker O altså elektronparret mere end H:

Da elektronparrene i de to kovalente bindinger trækkes lidt op mod O, og lidt væk fra H, bliver O-atomet svagt negativt ladet, mens H-atomerne bliver svagt positivt ladet (husk at elektroner er negative). At O-atomet er svagt negativt ladet symboliserer man med d...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind