Kovalent binding (elektronparbinding)

Hvad er kovalent binding?

En kovalent binding er en binding mellem to ikke-metaller. De to ikke-metaller bindes sammen ved at deles om et elektronpar.  

Hvad er ikke-metaller?

Ikke-metallerne kan ses i det periodiske system:

 

Den røde metaltrappe adskiller metallerne fra ikke-metallerne. Ikke-metallerne er fremhævet med blåt. Bemærk, at hydrogen (H) er det eneste ikke-metal i venstre side af det periodiske system. 

Læg også mærke til, at alle metallerne er placeret under den røde metaltrappe, mens alle ikke-metallerne er placeret over metaltrappen. 

Eksempel: Dihydrogen-molekylet (H2)

Vi ser her et eksempel på en kovalent binding:

Elektronprikformel for dihydrogenmolekylet, H2

De to H-atomer deles om to elektroner (et elektronpar), og det er netop dette elektronpar, der binder de to atomer sammen. Læg også mærke til at H-atomer er ikke-metaller. Ovenstående figur er en prikformel, men som alternativ kan man også lave en stregformel:

Stregformel for dihydrogenmolekylet, H2

Stregen symboliserer netop de to elektroner, som H-atomerne deles om. Stregformler er lidt hurtigere at tegne end prikformler.

Derfor kan en kovalent binding binde to ikke-metaller sammen

Vi tager udgangspunkt i H2-molekylet:

 

Som nævnt består en kovalent binding af et elektronpar. Et elektronpar er negativt ladet. Selve atomkernerne er til gengæld positivt ladede, fordi de indeholder protoner. Vi prøver her at illustrere de positive og de negative ladninger i H2-molekylet:

De blå cirkler symboliserer de to H-atomkerner. Atomkernen i et H-atom indeholder en enkelt proton, og intet andet. Derfor har de to H-atomkerner begge en ladning på +1. Den røde cirkel symboliserer det elektronpar (den kovalente binding), som ligger mellem de to H-atomkerner. Da et elektronpar indeholder 2 elektroner, må det have en ladning på -2. Derfor har vi tegnet ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind