[5]

Kemiske bindinger

Lær om bindinger i Kemi. Kompendiet hjælper dig blandt andet med følgende:

Her ser du et uddrag fra kapitlet om London-bindinger:

Det gælder, at: Jo stærkere London-bindingerne mellem upolære molekyler er, jo højere er kogepunktet.

Når molekyler er på fast form og på væskeform, er der intermolekylære bindinger imellem molekylerne. For at molekyler kan komme på gasform, skal de intermolekylære bindinger brydes. Det forholder sig faktisk sådan, at det er de intermolekylære bindinger, der bestemmer om molekyler har høje eller lave kogepunkter. Hvis de intermolekylære bindinger er meget stærke, vil molekylerne således have meget høje kogepunkter. Da upolære molekyler ikke har andre intermolekylære bindinger end London-binding, er det altså styrken af London-bindingerne, der bestemmer de upolære molekylers kogepunkter. 

 Br2I2
Kogepunkt59 ℃184 ℃

Både I2 og Br2 er upolære molekyler, men I2 har et højt kogepunkt på 184 ℃, mens Br2 har et noget lavere kogepunkt på 59 ℃. Dermed kan vi konkludere, at London-bindingerne mellem I2-molekylerne er langt stærkere end London-bindingerne mellem Br2-molekylerne. 

Faktorer med betydning for London-binding

Nogle molekyler er gode til at lave London-bindinger, og andre molekyler er mindre gode. Følgende tre faktorer har betydning for hvor stærke London-bindingerne bliver:

 • Hvor store er molekylerne?
 • Hvor stor er kontaktfladen mellem molekylerne?
 • Hvor langt er molekylerne fra hinanden?

Molekylernes størrelse

Som tommelfingerregel gælder, at: Jo større molekylerne er, jo større bliver elektronskyen, og jo stærkere bliver London-bindingerne mellem dem.

Som eksempel sammenligner vi her de to upolære molekyler, Br2 (dibrom) og I2 (diiod):

 Br2I2
Kogepunkt59 ℃184 ℃

Både Brom og Iod er fra hovedgruppe VII, så de ligner hinanden meget. Der er dog ret stor forskel på deres kogepunkter, Br2 koger allerede ved 59 ℃, mens I2 først koger ved 184 ℃. Grunden til, at I2 har et klart højere kogepunkt er, at I2 er et langt større molekyle. I2 har således en atommasse på cirka 254 u, mens Br2 kun har en atommasse på cirka 160 u. Dermed har I2 også langt flere elektroner end Br2. London-bindinger stammer netop fra den elektronsky, der er rundt om hvert molekyle, og jo større denne elektronsky er, jo stærkere bliver London-bindingerne. Derfor har I2 et klart højere kogepunkt end Br2

Kontaktfladen mellem molekylerne

Som tommelfingerregel gælder, at: Jo større kontaktfladen mellem molekylerne er, jo nemmere kan molekylernes elektronskyer komme i kontakt med hinanden, og jo stærkere bliver London-bindingerne mellem dem.

Som eksempel sammenligner vi her de to upolære molekyler, pentan og 2,2-dimethylpropan ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Kemiske bindinger

[5]
Bedømmelser
 • 14-06-2023
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Lidt grimme tegninger med gode forklaringer. Dog lidt svært at finde rundt i efter min mening:)
 • 30-08-2023
  Givet af 3.g'er på STX
 • 04-06-2023
 • 29-04-2023
  Givet af HF-elev på 2. år