Saltbro (en slags ionbinding)

Hvad er en saltbro?

En saltbro er en intermolekylær binding mellem en positivt ladet ion (som er en del af et biomolekyle), og en negativt ladet ion (som også er en del af et biomolekyle). 

Vi ser her et eksempel på en saltbro. Proteiner er biomolekyler, og er klassiske eksempler på forbindelser, der laver saltbroer. Proteiner er opbygget af aminosyrer, og mange aminosyrer indeholder sidegrupper, der er enten positivt eller negativt ladede:

Den sorte streg symboliserer et protein. Dette protein består af en lang kæde bestående af aminosyrer. Hver aminosyre har en såkaldt sidegruppe. På tegningen har vi fremhævet to af disse sidegrupper. Med blåt har vi tegnet sidegruppen fra aminosyren, lysin, mens vi med rødt har tegnet sidegruppen fra aminosyren, aspartat.

Aminosyren til venstre (lysin) indeholder en positivt ladet aminogruppe (fremhævet med blåt), og aminosyren til højre (aspartat) indeholder en negativt ladet carboxylgruppe (fremhævet med rødt). Den positivt ladede aminogruppe på lysin tiltrækkes af den negativt ladede carboxylgruppe på aspartat. Der er dermed tale om en saltbro.

Saltbroer til Biotek A eksamen 

Saltbroer spiller en særdeles vigtig rolle i Biotek. Til den skriftlige Biotek A eksamen bliver man således næsten hvert år bedt om at gøre rede for nogle intermolekylære bindinger mellem nogle biomolekyler, og sandsynligheden for, at en saltbro er én af dem, er særdeles stor. 

Vi ser her et eksempel:

Ovenstående figur viser nogle intermolekylære bindinger mellem en cellevæg og det såkaldte plectasin-protein. Forudsætningen for saltbroer er, at der skal være positive og negative ioner. Vi har med en cirkel markeret det område af figuren, hvor disse ioner ses:

I cirklen ses to plusser og et enkelt minus, som symboliserer henholdsvis to positivt ladede ioner, og en enkelt negativt ladet ion. Mellem disse ioner kan der dannes en saltbro.

Vi ser her et eksempel mere på en eksamensopgave med en saltbro:

Det aktive center på RN...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind