Beregn tilvæksten i Gibbs-energi ved 25°C

Du kan bruge denne metode, hvis du kender de molare standard Gibbs-energier for de forbindelser, som indgår i reaktionen, og du skal beregne ∆Gθ eller afgøre, om reaktionen forløber spontant ved 298 K (25°C).

I eksamensopgaven omhandlende Gibbs-energi, vil din opgave oftest være at beregne tilvæksten i Gibbs-energi ved standardbetingelselser. Opgavebeskrivelsen kan spørge direkte til størrelsen af gibbs-energitilvæksten eller spørge til, om en bestemt reaktion forløber spontant, som i det gennemgået eksempel længere nede på siden. I begge tilfælde skal du altså beregne gibbs-energitilvæksten ved standardbetingelser og analysere resultatet.

Denne fremgangsmåde kan dog kun benyttes, når temperaturen er 25°C. Hvis temperaturen ikke er givet, skal man bare gå ud fra, at den er 25°C. Hvis temperaturen ikke er 25°C, skal du benytte fremgangsmåden i guiden: Beregn ∆Gθ ud fra ∆Hθ og ∆Sθ.

En eksamensopgave omhandlende entropi kunne lyde således:

Nitrogenoxid og carbonmonooxid er begge giftige gasser, som dannes under forbrændingen i bilmotorer. For at undgå luftforurening sidder der i mange biler en katalysator, som fjerner disse giftige gasser. Reaktionen i katalysatoren ser således ud:

2\text{NO(g)}+2\text{CO(g)}\rightarrow \text{N}_2\text{(g)} +2\text{CO}_2\text{(g)}

Vis, at reaktionen kan forløbe spontant ved 25°C.

Opgaven består af to dele, henholdsvis en beregningsdel og en forklaringsdel, som vil blive gennemgået i de to nedenstående sektioner.

Beregn ∆Gθ for reaktionen

Når du får givet en eksamensopgave, skal du starte med at læse opgavetek...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind