Beregning af entalpitilvækst (∆H°)

Du skal bruge denne guide, hvis:

  1. du har fået givet en reaktion og skal beregne tilvæksten i entalpi (∆Hθ).
  2. du skal kommentere resultatet af ∆Hθ eller med andre ord afgøre om en reaktion er endoterm eller exoterm.

I et eksamensspørgsmål omhandlende entalpi vil du typisk blive spurgt om at beregne entalpitilvæksten for en reaktion ved standardbetingelser og kommentere resultatet. Hvis du ønsker at lære mere om entalpi, kan du læse afsnittet om entalpi i baggrundsviden.

Afhængigt af hvilken information du er blevet givet, og hvilken opgave du er blevet stillet, kan du benytte dig af en af de tre nedenstående fremgangsmåder:

  1. Hvis du kan finde de molare standardentalpier for de forbindelser, som indgår i reaktionen, i en databog eller i vedhæftet bilag, skal du benytte denne metode. I størstedelen af eksamensopgaverne vil du skulle benytte denne fremgangsmåde. Find vejledningen til fremgangsmåden i det næste afsnit: Beregn ∆Hθ ud fra de molare standardentalpier.
  1. Hvis du har fået givet en graf, som viser sammenhængen mellem den naturlige logaritme til ligevægtskonstanten og den reciprokke værdi af absolut temperatur, skal du benytte denne fremgangsmåde. Find vejledningen til fremgangsmåden her: Bestem entalpitilvæksten og/eller entropitilvæksten ud fra en graf.
  1. Hvis du kender de molare standard Gibbs-energier og standardentropier, kan du benytte denne fremgangsmåde. Denne fremgangsmåde benyttes kun i sjældne tilfælde, hvor du ikke kan finde de molare standardentalpier i din databog. Find vejledningen til fremgangsmåden her: Beregn ∆Hθ eller ∆Sθ ud fra ∆Gθ.

Beregn ∆Hθ ud fra de molare standardentalpier

En opgav...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind