Bestem entalpitilvæksten og/eller entropitilvæksten ud fra en graf

Du skal bruge denne guide, hvis du har givet forskriften for en graf, som viser sammenhængen mellem ligevægtskonstanten og absolut temperatur, og du skal bestem ∆Hθ og/eller ∆Sθ.

For eksempel, en opgave hvor du skal bestem ∆Hθ og/eller ∆Sθ ud fra en graf kunne lyde således:

Grafen viser, hvordan ligevægtskonstanten K afhænger af temperaturen.

Bestem ∆Hθ og ∆Sθ for reaktionen.

På x-aksen ses den reciprokke værdi af absolut temperatur med enheden K-1. På y-aksen har vi den naturlige logaritme til ligevægtskonstanten. Forskriften for den lineære sammenhæng er givet vha. Van´t Hoffs ligning, som har en direkte sammenhæng til forskriften for en ret linje:

Hvor:

y svarer til ln(K)

a er , som er hældningskoefficiten

x svarer til 

b er , som er skæring med y-aksen

Ud fra disse op...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind