Beregninger med ligevægtskonstanten (K) i termodynamik

Du skal bruge denne guide hvis:

  1. du skal beregne ligevægtskonstanten for en reaktion ved en given temperatur.
  2. du skal bestemme ∆Hθ og ∆Sθ ud fra en graf, som viser sammenhængen mellem den naturlige logaritme til ligevægtskonstanten og den reciprokke værdi af absolut temperatur.

Afhængig af hvilken opgave du er blevet stillet, og hvilke information du har tilgængelig, kan du benytte en af tre nedenstående fremgangsmåder.

  1. Hvis du har givet ∆Hθ og ∆Sθ, og du skal beregne ligevægtskonstanten for en reaktion ved given temperatur, skal du benytte denne fremgangsmåde. Find vejledningen til fremgangsmåden i den næste afsnit: Beregn ligevægtskonstanten ud fra Van’t Hoffs ligning.

  1. Hvis du har givet en graf, som viser sammenhængen mellem den naturlige logaritme til ligevægtskonstanten og den reciprokke værdi af absolut temperatur, og du skal beregne entalpi- og entropitilvæksten ved standardbetingelser, skal du benytte denne metode. Find vejledningen til fremgangsmåden her: Bestem entalpitilvæksten og/eller entropitilvæksten ud fra en graf.

  1. Hvis du har givet gibbs-energitilvæksten for din reaktion ved standardbetingelser, og du skal beregne ligevægtskonstanten for en reaktion ved given temperatur, skal du benytte denne metode. Find vejledningen til metoden her: Beregn ligevægtskon...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind