Beregning af entropitilvækst (∆S°)

Du skal bruge denne guide hvis:

  1. du har fået opgivet en reaktion og skal beregne entropi (∆Sθ).
  2. du skal kommentere værdien af ∆Sθ eller sagt med andre ord afgøre om ordenen eller uordenen i reaktionen øges.

I et eksamensspørgsmål omhandlende entropi, vil du typisk blive spurgt om at beregne entropitilvæksten for en reaktion ved standardbetingelser og kommentere resultatet. Hvis du ønsker at lære mere om entropi, kan du læse afsnittet om entropi i baggrundsviden.

Afhængigt af hvilken information du er blevet givet, og hvilken opgave du er blevet stillet, kan du benytte dig af en af de tre nedenstående fremgangsmåder:

 

  1. Hvis du kan finde de molare standardentropier for de forbindelser, som indgår i reaktionen, i en databog eller vedhæftet bilag, skal du bruge denne fremgangsmåde. I størstedelen af eksamensopgaverne vil du skulle benytte denne fremgangsmåde. Find vejledningen til fremgangsmåden i det næste afsnit: Beregn ∆Sθ ud fra de molare standardentalpier.
  2. Hvis du har fået givet en graf, som viser sammenhængen mellem den naturlige logaritme til ligevægtskonstanten og den reciprokke værdi af absolut temperatur, skal du benytte denne fremgangsmåde. Find vejledningen til fremgangsmåden her: Bestem entalpitilvæksten og/eller entropitilvæksten ud fra en graf.
  3. Hvis du kender de molare standard Gibbs-energier og standardentalpier, kan du benytte denne fremgangsmåde. Du vil kun skulle benytte den fremgangsmåde i de sjældne tilfælde, hvor du ikke kan finde de molare standardentropier i din databog. Find vejledningen til denne metode her: Beregn ∆Hθ eller ∆Sθ ud fra ∆Gθ.

Beregn ∆Sθ ud fra de molare standardentropier

En op...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind