E og Z

Prioriteringstabel

Du kan anvende følgende tabel, når du navngiver med E/Z-systemet:

Jo højere atomnummer, jo højere prioritet. I har et meget højt atomnummer (53), og står derfor øverst i tabellen. H har et meget lavt atomnummer (1), og står derfor nederst i tabellen. 

Hvad er E/Z-isomeri?

To molekyler udviser E/Z-isomeri, hvis følgende to ting er opfyldt:

  1. De to molekyler har samme strukturformel, men forskellig rumlig opbygning.
  2. Forskellen i rumlig opbygning skyldes den fastlåste struktur omkring enten en C=C dobbeltbinding, eller en ringstruktur.

E/Z-isomeri kaldes også for geometrisk isomeri og cis-trans isomeri. 

Hvad bruges E/Z-systemet til?

E/Z-systemet anvendes til at skelne mellem to molekyler, der har forskellige rumlige strukturer på grund af en C=C dobbeltbinding eller en ringstruktur. Det ene molekyle kaldes E, og det andet molekyle kaldes Z. 

Hvad er fordelen ved E/Z-systemet?

E/Z systemet har den fordel, at det kan anvendes i den komplicerede situation, hvor alle fire substituenter er forskellige: 

I dette molekyle er alle fire substituenter forskellige. 

Til sammenligning kan cis-trans systemet ikke anvendes, hvis alle fire substituenter er forskellige. Cis-trans systemet kan kun anvendes, hvis der er to ens substituenter. E/Z-systemet er altså mere avanceret, og kan faktisk anvendes i alle situationer, hvor der er forskellige rumlige strukturer på grund af en C=C dobbeltbinding eller en ringstruktur.

Sådan prioriterer du atomer

For at anvende E/Z-systemet, skal du vide hvordan man afgør, om et atom har høj eller lav prioritet. Du skal bruge følgende princip:

  • Det atom, der har højest atomnummer, får høj prioritet
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind