Geometrisk isomeri

Hvad er geometrisk isomeri?

To molekyler udviser geometrisk isomeri, hvis følgende to ting er opfyldt:

  1. De to molekyler har samme strukturformel, men forskellig rumlig opbygning.
  2. Forskellen i rumlig opbygning skyldes den fastlåste struktur omkring enten en C=C dobbeltbinding, eller en ringstruktur.

Geometrisk isomeri kaldes også for cis-trans isomeri og E/Z isomeri. 

Geometrisk isomeri på grund af dobbeltbinding (eksempel)

Vi ser her et eksempel på geometrisk isomeri, som skyldes den fastlåste struktur ved en C=C dobbeltbinding:

De sorte kugler symboliserer C-atomer, de grønne kugler symboliserer F-atomer, og de hvide kugler symboliserer H-atomer.

De to molekyler på billedet indeholder nøjagtig de samme atomer, og hvert atom er bundet videre til nøjagtig de samme atomer. Molekylerne er dog alligevel forskellige, idet H-atomerne i molekylet til venstre, sidder på modsat side af C=C dobbeltbindingen, mens de, i molekylet til højre, sidder på samme side af C=C dobbeltbindingen. Den rumlige opbygning er altså den eneste forskel mellem de to molekyler. Da forskellen i rumlig opbygning netop stammer fra den fastlåste struktur omkring en C=C dobbeltbinding, er der tale om geometrisk isomeri. 

At de to ovenstående molekyler har samme strukturformel, ses nemmest på deres sammentrukne strukturformel, som vi ser her:

De to molekyler på billedet har nøjagtig samme sammentrukne strukturformel, og den eneste forskel mellem dem er, at de har forskellig rumlig opbygning. 

Geometrisk isomeri på grund af ringstruktur (eksempel)

Vi ser her et eksempel på geometrisk isomeri, som skyldes en fastlåst ringstruktur:

De sorte kugler symboliserer C-ato
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind