Sprog

Personer bruger forskellige sproglige stillejer

Sprogbrugen er med til at placere personerne i forskellige sociale miljøer. Det er tydeligst i kandidatens replik til Emilie: ”- Det kan s’gu ikke nytte at græde for’et […] man bliver jo Rig derovre, og Mo’er trænger til det”. Her gør fortælleren brug af sociolekt for at markere kandidatens jævne baggrund. Han bander og trækker ordene sammen, hvilket giver et indtryk af, at kandidaten er en ung og uhøjtidelig person, der kommer fra en mindre bemidlet baggrund. På den måde bruges sproget til at placere kandidaten i et bestemt socialt gruppetilhørsforhold.

Det kan man også se i den situation, hvor Johanne giver sig til at synge en af ”Heises Romancer”. Peter Heise var en af datidens vigtige, danske komponister. Han er især kendt for at have skrevet musik til Højskolesangbogen. Når Johanne viser indgående kendskab til Heise, kan vi konkludere, at hun kommer fra et belæst hjem med kulturelle værdier. Det stemmer overens med hendes status som præstedatter. Og når Marie kan synge med på ”romancen”, kan vi se, at det også gælder hende.

Novellen benytter en realistisk stil

Sprogbrugen i ”Den sidste Aften” er realistisk for ti...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind