Komposition

Kaldes også opbygning.

Handlingen er fragmenteret opbygget

Handlingen i ”Den sidste Aften” er fragmenteret bygget op. Det vil sige, at kompositionen ikke følger et stringent, lineært forløb.

Frem til Emilies flashbacks fra fortiden er opbygningen kronologisk fremadskridende. Det betyder, at begivenhederne bliver fortalt i samme rækkefølge, som de finder sted i. Vi følger selskabet fra skovudflugten til den efterfølgende middag og endelig til situationen, hvor Emilie og kandidaten bliver ladt alene af de andre sidst på aftenen.

Da vi når til gengivelsen af Emilies forestillinger, bliver den kronologiske rækkefølge brudt. Det ser vi ved, at der indgår flashbacks. Opremsningen af Emilies minder fungerer som flashbacks, der bryder den hidtidige kronologi.

Virkning

Den fragmenterede opbygning har den virkning, at handlingen brydes op. Opremsningen af Emilies minder i tankereferatet giver novellen en let drømmende karakter, som er atypisk for noveller i det moderne gennembrud...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind