Opgaver

Der er ret tit opgaver om at beregne en allelfrekvens eller en genotypefrekvens til den skriftlige eksamen i Biologi A. Du kan også blive bedt om at forklare, hvorfor en population ikke er i Hardy-Weinberg-ligevægt. Du løser disse opgaver vha. Hardy-Weinberg-loven. 

 

Her kan du se et uddrag af en af vores træningsopgaver og beskrivelsen af, hvordan du løser opgaven

Eksamenslignende eksempel 2

En snegleart optræder med allelerne S og s for et bestemt gen. Den dominante allel S koder for brun farve på huset, mens den recessive allel s koder for gul farve. De forventede genotypefrekvenser for de tre mulige genotyper er beregnet til f(SS) = 0,49, f(Ss) = 0,42 og f(ss) = 0,09.

På en mørk muldjord har man indsamlet en stikprøve på 100 snegle og ud fra denne vurderet populationens faktiske genotypefrekvenser. Her er resultaterne f(SS) = 0,50, f(Ss) = 0,49 og f(ss) = 0,01. Kom med mulige forklaringer på, hvorfor de målte genotypefrekvenser afviger fra de beregnede genotypefrekvenser.

Fremgangsmåde

Her kan vi se, at den forventede genotypefrekvens i populationen ikke stemmer overens med den faktiske målte genotypefrekvens. Derfor ved vi, at populationen ikke er i Hardy-Weinberg-ligevægt. Vi ved, at det kan skyldes, at...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind