Hvis der ikke er Hardy-Weinberg-ligevægt

Biologi A.

En population er ikke i Hardy-Weinberg-ligevægt, hvis nogen af disse forhold påvirker populationen:

  • Populationen er lille.
  • Parring sker ikke tilfældigt.
  • Migration, mutationer og selektion finder sted.

Herunder kan du se, hvilken betydning det kan have for allel- og genotypefrekvensen, hvis populationen er påvirket af de nævnte faktorer. Bemærk, at selektion er en naturlig følge af flere af punkterne på listen. Det betyder, at selektion ret ofte er en del af forklaringen på, hvorfor en population ikke er i Hardy-Weinberg-ligevægt.

Populationen er lille

En lille populationsstørrelse kan påvirke populationens allel- og genotypefrekvenser på flere måder.

Risikoen for indavl er større i små populationer. Indavl indebærer, at nært beslægtede organismer får afkom med hinanden. Afkommet har derfor en større risiko for at blive homozygot for sjældne recessive alleler. Individer med denne genotype er i mange tilfælde syge, og derfor kan disse individer have en dårlig overlevelseschance i populationen ift. raske individer. På den måde kan indavl føre til selektion. Læs mere om indavl i vores kompendium om populationsgenetik.

En lille populationsstørrelse kan også medføre, at sjældne alleler ved et tilfælde forsvinder fra populationen – blot fordi meget få individer bærer allelerne, og disse individer måske ved et tilfælde dør, migrerer eller ikke formerer sig. Denne mekanisme kaldes genetisk drift. Læs mere om genetisk drift i vores kompendium om populationsgenetik.

Parring sker ikke tilfældigt

Parring sker tilfældigt, hvis ethver...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind