Hardy-Weinberg-loven

Biologi A.

Hardy-Weinberg-loven bruges inden for populationsgenetik til at beregne allelfrekvenser eller genotypefrekvenser mht. et bestemt gen i en population. Her i kompendiet gennemgår vi Hardy-Weinberg-loven, og hvordan du udfører beregninger med loven. Du får også en række vejledninger til, hvordan du løser de forskellige opgavetyper om Hardy-Weinberg-ligevægt.

  1. Beregninger med Hardy-Weinberg-loven
  2. Hvis der ikke er Hardy-Weinberg-ligevægt
  3. Noter
  4. Opgaver

Her kan du se et uddrag af teksten i kompendiet:

Når du arbejder med Hardy-Weinberg-loven, ser du altid på ét bestemt gen, der optræder med to forskellige alleler i en population. Den ene allel er altid dominant, mens den anden allel er recessiv.

Du bruger loven til at beregne to forskellige størrelser:

  • allelfrekvenserne for de to alleler i populationens genpulje. Du beregner altså, hvor stor en andel af alle populationens alleler for genet der er dominante alleler, og hvor stor en andel der er recessive alleler. 
  • genotypefrekvenserne mht. genet. Du beregner her, hvor stor en andel af populationens individer som er hhv. homozygot dominante, homozygot recessive og heterozygote mht. genet.

Når du bruger Hardy-Weinberg-loven, beregner du populationens allelfrekvenser ud fra en kendt genotypefrekvens. Alternativt beregner du populationens genotypefrekvenser ud fra en kendt allelfrekvens. Vi gennemgår metoden her på siden.

Populationen skal være i ligevægt

Hardy-Weinberg-loven kan kun bruges til at beregne allel- og genotypefrekvenser for populationer, der er i Hardy-Weinberg-ligevægt. Ligevægten indebærer, at allel- og genotypefrekvensen for et bestemt gen ikke ændrer sig fra generation til generation i populationen.

En population i Hardy-Weinberg-ligevægt kaldes også en ideel population. En ideel population er defineret ved:

  • Populationen er uendeligt stor.
  • Parring...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Hardy-Weinberg-loven

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.