Hvad er Hardy-Weinberg-loven?

Hardy-Weinberg-loven bruges til beregning af genotypefrekvenser og allelfrekvenser

Hardy-Weinberg-loven er en sammenhæng inden for populationsgenetik. 

Hardy-Weinberg-loven bruges til at beregne forventede allelfrekvenser eller genotypefrekvenser mht. et bestemt gen i en population.

Når man bruger Hardy-Weinberg-loven, ser man altid på ét gen, der optræder med to alleler. Den ene allel er recessiv, og den anden allel er dominant.

Hardy-Weinberg-loven gælder kun for populationer i Hardy-Weinberg-ligevægt. Læs om, hvad Hardy-Weinberg-ligevægt indebærer, på næste side.

Hvad er genotypefrekvenser?

Genotypefrekvenser er, hvor stor en del af populationens individer der har hver genotype mht. et bestemt gen.

Eksempel

En population af mennesker har blå øjne (bestemt af den recessive allel b)...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind