Begreber

Allel

En allel er en variant af et bestemt gen. Et gens forskellige alleler har mere eller mindre forskellige basesammensætninger. Forskellige alleler koder evt. for proteiner med forskellige opbygninger.

Allelfrekvens

En allelfrekvens er hyppigheden af en bestemt type allel i en genpulje. Et gen kan f.eks. optræde med to forskellige alleler A og a, hvor allelfrekvensen af A = 0,6, og allelfrekvensen af a = 0,4. Allelfrekvenserne giver 1 tilsammen, da allelerne tilsammen udgør alle genpuljens alleler for genet.

Evolution (og evolutionsmekanismer)

Evolution er løbende genetisk udvikling af en population eller art. Evolution sker gennem de fire...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind