Noter

Biologi A.

Om Hardy-Weinberg-loven

  • Hardy-Weinberg-loven siger, at en populations allelfrekvenser og genotypefrekvenser er konstante over tid, hvis der ikke sker evolution i populationen.
  • Hardy-Weinberg-loven kan bruges til at beregne allelfrekvenser eller genotypefrekvenser for et bestemt gen, der optræder i populationen med to forskellige alleler: en dominant og en recessiv allel.

Hardy-Weinberg-ligevægt

  • Populationen skal være i Hardy-Weinberg-ligevægt, hvis man skal udføre Hardy-Weinberg-beregninger. Populationen er i Hardy-Weinberg-ligevægt, hvis populationen ikke er påvirket af evolutionsmekanismer. Dvs.:
    • Populationen er uendeligt stor (i praksis stor nok til, at genetisk drift er ubetydelig).
    • Parring sker tilfældigt.
    • Migration, mutationer og selektion sker ikke.
  • Ingen popula
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind