Noter

Biologi A.

Om Hardy-Weinberg-loven

  • Hardy-Weinberg-loven siger, at en populations allelfrekvenser og genotypefrekvenser er konstante over tid, hvis der ikke sker evolution i populationen.
  • Hardy-Weinberg-loven kan bruges til at beregne allelfrekvenser eller genotypefrekvenser for et bestemt gen, der optræder i populationen med to forskellige alleler: en dominant og en recessiv allel.

Hardy-Weinberg-ligevægt

  • Populationen skal være i Hardy-Weinberg-ligevægt, hvis man skal udføre Hardy-Weinberg-beregninger. Populationen er i Hardy-Weinberg-ligevægt, hvis populationen ikke er påvirket af evolutionsmekanismer. Dvs.:
    • Populationen er uendeligt stor (i praksis stor nok til, at genetisk drift er ubetydelig).
    • Parring sker tilfældigt (der er altså ingen seksuel selektion).
    • Migration, mutatio
...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind