Opgave 2

Indhold

2a

Forklar, på baggrund af bilag 2, hvordan kursen på Grækenlands og Tysklands statsobligationer alt andet lige har udviklet sig i perioden 2009-2012 (der kræves ikke beregninger).

Kursen på obligationer påvirkes bl.a. af, hvor stor sikkerhed investorerne har for at få deres penge igen. Det vil sige, at tilliden til, at den stat, der udbyder statsobligationer, også kan betale lånet tilbage igen, er afgørende. Her spiller det enkelte lands statsøkonomi altså en stor rolle. Hvis investorerne har tillid til staten, er kursen på statsobligationer høj, mens kursen bliver lavere, jo mindre tillid investorerne har til statens økonomiske stabilitet. I den situation vil investorerne nemlig kræve et større afkast for at låne penge ud. 

Når den nominelle rente holdes konstant, dvs. at den ikke ændres, mens den effektive rente på de græske statsobligationer jf. bilag 2 stiger vold...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind