Opgave 4

Grækenland og Tyskland har fortsat fælles valuta, Euroen. Som det fremgår af bilag 7, troede flere økonomer i 2012, at Grækenland ville forlade euroen. 
Diskuter på baggrund af udviklingen i græsk økonomi siden 2012, om det stadig kan anbefales Grækenland at forlade euroen. Inddrag bilagene.

I bilag 7 bliver der både fremført argumenter for at forlade euroen (fx at Grækenland igen vil få mulighed for at devaluere, og at et exit fra euroen er eneste redningsmulighed for Grækenland pga. landets store gæld) og argumenter for at blive i euroen (fx at en devaluering vil medføre hyperinflation). Med udgangspunkt i udviklingen i græsk økonomi fra 2012 til i dag vil disse argumenter nu blive diskuteret. Der vil især være fokus på en diskussion af devaluering, som grækerne i dag som medlemmer af euroen ikke har mulighed for at gøre brug af, men som de ville kunne benytte sig af, hvis de trådte ud af euroen. Herudover vil det også blive diskuteret, om udviklingen i den græske vækst og den græske gæld siden 2012 har en indvirkning på, om det stadig kan anbefales at forlade euroen.

Et af de tungtvejende argumenter for at forlade euroen var i 2012, at Grækenland så ville få mulighed for at devaluere (bilag 7). Hvis Grækenland beslutter at forlade euroen, vil landet nemlig igen få sin egen centralbank og sin egen valuta, og Grækenland vil dermed igen få mulighed for at devaluere. En devaluering vil forbedre landets konkurrenceevne, fordi de græske varer fra den ene dag til den anden vil blive væsentligt billigere at købe for udlandet. Dette vil medføre en større eksport, som vil give betydelige indtægter til landet, hvilket vil betyde, at landets betalingsbalance vil blive forbedret. En større eksport vil også skabe flere arbejdspladser, hvilket vil sænke den høje arbejdsløshed.
Som det fremgår af bilag 7, kan et land dog også risikere at få en meget høj inflation, hvis det devaluerer, hvilket kan få meget store økonomiske konsekvenser og koste dyrt, fx i forhold til eksporten. De forskellige argumenter vil nu blive diskuteret, hvor risikoen for inflation ved en devaluering f...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind