Opgave 3

Analyser, på baggrund af bilag 5, den forventede økonomiske vækst i 2018 i Grækenland og Tyskland.

I vores guide til skriftlig eksamen i International Økonomi kan du få vejledning i at lave en makroøkonomisk landeanalyse.

Ordforklaringer til bilag 5 

Faste priser betyder, at der er taget højde for inflation; dvs. at eventuelle prisændringer er siet fra. Dette står i modsætning til begrebet løbende priser/årets priser, hvor tallene er opgjort i de priser, som gjaldt det/de pågældende år.

Forsyningsbalancen beskriver et lands samlede tilgang og anvendelse af varer og tjenester. Tilgangen udgøres af et lands BNP og import, mens anvendelsen udgøres af hhv. forbrug, investeringer og eksport. Den samlede tilgang vil altid være den samme som den samlede anvendelse. Følgende ligning beskriver forsyningsbalancen: 

BNP + M = C + I + X

hvor bogstaverne betegner hhv. import (M), forbrug (C), investeringer (I) og eksport (X).

Betalingsbalancens løbende poster. Betalingsbalancen består af de løbende poster og af kapitalposterne. De løbende poster beskriver valutaindtægter og valutaudgifter, mens kapitalposterne bruges til at udligne et eventuelt overskud/underskud på de løbende poster. Betalingsbalancen beskriver alle økonomiske bevægelser mellem et land og udlandet i en periode. Betalingsbalancen er derfor en opgørelse over et lands valutabetalinger til og fra udlandet. Betalingsbalancens løbende poster er inddelt i delbalancer såsom handelsbalancen, tjenestebalancen, formueindkomst m.v. Heraf er handelsbalancen den vigtigste, og den viser landets andel af vareeksport og vareimport.

I 2018 forventes der at være økonomisk vækst i både Grækenland og Tyskland. I Grækenland forventes BNP at vokse med 2,5%, mens BNP i Tyskland forventes at vokse med 2%. I Tyskland forventes en vækst i både det private forbrug og det offentlige forbrug på hhv. 1,4% og 2,3%, og den samlede efterspørgsel på det…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind