Opgaver om finansiel regning

Du kan få hjælp til at løse forskellige typer af opgaver med rentes- og annuitetsregning i vejledningen Opgaver om finansiel regning.