Emneopgave (HHX)

Hvis du går på HHX, så skal du skrive en række emneopgaver. Emneopgaverne skal bl.a. bruges ved en eventuel mundtlig eksamen.

En af emneopgaverne skal typisk handle om rentes- og annuitetsregning. På denne side får du nogle råd til at skrive emneopgave om rentes- og annuitetsregning.

En emneopgave kan bl.a. indeholde definitioner af centrale begreber, formler, beviser og eksempler. En emneopgave om rentes- og annuitetsregning dækker typisk

Emneopgaven kan også indeholde beviser for de formler, der indgår i emneopgaven, eller en gennemgang af, hvordan forskellige størrelser i formlerne kan isoleres.

Du får typisk et oplæg af din lærer, hvor der står, hvilke krav der er til emneopgaven. Du skal skrive din emneopgave med udgangspunkt i oplægget, så din opgave lever op til kravene.