Romantik

Opgaven om faglig formidling stammer fra skriftlig eksamen i Dansk A på HF d. 20. maj 2021. Den tager blandt andet udgangspunkt i et tekstuddrag fra lærebogen “Romantik” af Niels Martinov.

På de følgende sider får du et resumé af tekstuddraget, hvorefter vi går i dybden med dets valg af medie samt sprog og virkemidler. Det er netop de analysepunkter, opgaveformuleringen beder om. Dermed får du et godt udgangspunkt for at kunne besvare opgaven.

Har du brug for mere hjælp til at få hul på din analyse, kan du bruge vores arbejdspørgsmål til teksten.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af vores opgavehjælp:

Andre virkemidler

Martinovs tekstuddrag bruger også enkelte andre virkemidler. Fx anvendes der kursivering af særligt vigtige fagbegreber: “universalromantikken” (l. 30) samt “metaforen og symbolet” (l. 33). På den måde træder ordene tydeligt frem. 

Et andet virkemiddel er, at Martinov forklarer centrale begreber via modsætningspar. Det vil sige, at to ting, der er modsætninger, stilles op over for hinanden, så den enkelte ting bliver lettere at forstå. Det ser vi især i l. 5-19. Her forklares romantikken via sin modsætning oplysningstiden. Mens oplysningstiden beskrives med ord som “statisk” (l. 6), “fornuftsbetonede” (l. 10) og “fornuftens tvang” (l. 15), beskrives romantikken med ord som “dynamisk” (l. 6) og “følelsernes ret” (l. 14). 

På samme måde opstiller teksten et modsætningspar bestående af den jordiske verden over for den åndelige verden. Dette todelte verdenssyn var cetralt i romantikken. Den jordiske verden beskrives fx med udtryk som “en skinvirkelighed” (l 21), mens den åndelige verden, romantikerne stræbte efter, fx beskrives med udtrykket “ideernes verden” (l. 2). 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind