Fortolkning

Her hjælper vi dig med at lave en fortolkning af videoen “Romantikken - Hvad skete der lige der?” og tekstuddraget “Romantik”. Det gør vi ved at se på intentionen (hensigten) og de valgte virkemidler.

De to teksters intention er at lære elever om romantikken

Begge opgavens tekster har en afsender, der er ekspert i faglig formidling, og en ung modtager, der skal lære noget om dansk litteraturhistorie. Både videoen og tekstuddraget har en intention  om at lære danskelever om romantikken. 

Vi fornemmer ikke kun intentionen ud fra afsenderen og modtagerne. Det valgte emne peger også ret indlysende på intentionen: Begge tekster handler om romantikken, der er en central periode i dansk litteraturhistorie, som de fleste danskelever vil møde.

Derudover viser flere af teksternes virkemidler, at intentionen netop er at informere og forklare. I “Romantik” bruges der fx kursivering af centrale fagbegreber, mens vigtige ord og begreber vises på små bannere i “Romantikk...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind