Historie eksamen

Den mundtlige eksamen i Historie kræver et godt overblik over faget, da der er et stort pensum i Historie. 

På STX har du 24 timer til at lave din præsentation, så her er det vigtigt, at du på forhånd har tjek på alle 15 emner, som du kan komme op i. 

Få hjælp til mundtlig eksamen i Historie på STX:

Hvordan foregår eksamen i Historie? 

Til eksamen i Historie skal du op i et ukendt materiale. Med ukendt menes der, at du skal aflægge prøve ud fra noget materiale, som du ikke direkte er blevet undervist i. Du får udleveret det ukendte matriale 24 timer inden eksamen. Herefter har du så 24 timer til at:

  1. sætte dig grundigt ind i materialet (10-15 sider) og finde supplerende materiale på internettet
  2. opstille problemstilling(er), som du finder i materialet på egen hånd
  3. analysere problemstilling(er)
  4. diskutere problemstilling(er)

Der er altså ikke på forhånd formuleret et decideret spørgsmål, som du skal besvare til eksamen. Derimod skal du med bedste faglige evne finde frem til spørgsmål i materialet, og finde på problemstillingerne, som du vil arbejde med. 

Til selve eksamen, er det en god idé at bruge de første 20 sekunder på at præsentere din fremlæggelse. Løb din disposition igennem, så lærer og censor er klar over, hvad der kommer til at ske til din eksamen, og hvilke emner du kommer til at berøre. 

Eksamen tager ca. 30 minutter fra start til slut, hvor du starter med at holde dit oplæg, og når du er færdig med oplægget, følger en samtale med lærer og censor på omkring 10-15 minutter. I samtalen med lærer og censor skal du uddybe dit analysearbejde og din diskussion. De vil spørge ind til dit oplæg og teste dit faglige niveau omkring tiden, der omkranser dit emne. 

Bliv fuldstændig klar med vores trin-for-trin vejledning

I vores vejledning kan du finde hjælp til hele eksamen i Historie. Vejledningen indeholder: 

  1. Hjælp til dine 24 timers forberedelse: Hvordan du bliver fuldstændig klar til eksamen på 24 timer
  2. Hvordan du laver en god disposition, som bliver omdrejningspunkt for din mundtlige eksamen
  3. Hvordan du håndterer selve eksamen og går derfra med et godt resultat