Eksempel på synopsis

Overskrift: Den økonomiske krise 

Problemformulering og problemstillinger

Problemformulering:

Hvordan kommer Danmark bedst ud af den økonomiske krise?

Problemstillinger:

  • Redegør for den økonomiske udvikling i Danmark i perioden 2007-2010.
  • Sammenlign regeringens Genopretningsaftale med AE’s anbefalinger.
  • Diskutér, hvilke midler, der er bedst til at bringe Danmark ud af den økonomiske krise.

Redegørelse

  • 2007: Højkonjunktur, fuld beskæftigelse, flaskehals, overophedning = sårbar (bilag 7, s. 29-30)
  • 2008: Krisen rammer, eksporten går i stå, fald på aktiemarkeder, usikkerhed på markedet (bilag 7, s. 29-30) BNP faldt med 1,1 %, det private forbrug med 0,6 % (bilag 8).
  • 2009: BNP faldt med 4,9%, det private forbrug med 4,5%. Beskæftigelsen faldt med 91.000 mellem 2008 og 2009 (bilag 8). Vækst i eksporten 0,3 %, beskæftigelsen faldt yderligere (bilag 2).
  • 2010: Ledigheden er 25.000 mindre i 2010 end frygtet, regeringens politik har, ifølge regeringen selv, gjort at beskæftigelsen er 85.000 højere end forventet (bilag 4).
  • Delkonklusion: I 2007 var Danmark inde i en højkonjunktur og økonomien var overophedet. Danmark var derfor i forvejen sårbar, da krisen for alvor ramte i 2008. Danmark blev ramt hårdt på eksporten og der var stor usikkerhed på markedet. Danma...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind