Udformning af problemformulering og problemstillinger

Vejen til at skrive en god synopsis er at lave en god problemformulering og gode problemstillinger. Det kan være svært at skulle finde på en problemformulering, men det bliver nemmere med øvelse. Forestil dig, at du har trukket ”Den økonomiske krise” og at du har fået udleveret de fem bilag vi præsenterede i forrige kapitel. Det er nu din opgave at lave en problemformulering og dertilhørende problemstillinger ud fra de fem bilag og emnet ”Den økonomiske krise”. Vi anbefaler, at du som en del af din eksamensforberedelse prøver at udarbejde problemstillinger og skrive en synopsis indenfor en tidsgrænse – f.eks. 6 timer. På den måde får du en bedre forståelse af, hvordan eksamen med synopsis foregår.

Nedenfor gennemgår vi, hvordan vi har lavet en problemformulering og tilhørende problemstillinger. Vi guider dig igennem de fem trin vi har arbejdet ud fra og giver begrundelser for, hvorfor vi har valgt netop vores problemformulering og problemstillinger. Hvis du gerne vil øve dig i at skrive en problemformulering, så prøv at arbejde dig igennem de fem trin som vi præsenterer dig for dem og formulér din egen problemformulering.

Hvis du ønsker en uddybet gennemgang af de 5 trin, så kan du med fordel læse om problemformulering og problemstillinger i vores guide til mundtlig eksamen i samfundsfag med synopsis. 

Trin 1: Læs bilagene

Jo bedre vi forstår bilagene, jo nemmere bliver det at lave en god problemformulering og problemstillinger. Det er derfor vigtigt, at du læser de fem bilag grundigt og tager noter til hvert bilag undervejs. Mens du læser, så husk at have emnet ”Den økonomiske krise” i baghovedet. I bilagene skal du lede efter pointer, der kan hjælpe med at belyse emnet. Husk også at skrive eventuelle idéer til problemformuleringer og problemstillinger ned undervejs.

Trin 2: Se på dine noter

Næste trin er at læse de noter du har skrevet til bilagene igennem. Her gælder det om at finde sammenhænge mellem bilagene. En sammenhæng kan f.eks. være, hvis flere af bilagene handler om det samme. Du skal bruge de sammenhænge du finder til dels at få overblik over bilagene og dels til at hjælpe dig med at lave din problemformulering og problemstillinger. Nedenfor kan du se de noter vi tog til hvert bilag samt hvilke sammenhænge vi fandt.

Pointer fra bilagene 

Bilag 1

Bilag 1 er en økonomisk prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Prognosen beskriver, hvordan dansk økonomi var ramt af den økonomiske krise 2009 - blandt andet fald i BNP og beskæftigelse. Prognosen kommer også med tre scenarier for udviklingen i dansk økonomi fremover.

Scenarie 1 kaldes grundforløbet og viser, hvordan dansk økonomi udvikler sig, hvis man ikke griber ind politisk. Ud fra grundforløbet vil BNP stige svagt fra 2010. BNP-væksten vil i 2012 være ca. 2,5 %. Arbejdsløsheden vil stige indtil midten af 2011, hvorefter den vil begynde at falde.

Scenarie 2 kaldes spareplan-scenariet og bygger på regeringens Genopretningsaftale. Her forventes det, at planen vil medføre adfærdsændringer i kommuner og husholdninger, hvilket vil hæmme væksten, reducere beskæftigelsen og forværre den offentlige saldo. Forværringen af den offentlige saldo vil ifølge AE medføre, at Danmark ikke lever op til EU's konvergenskriterier.

Scenarie 3 er AE’s egne anbefalinger. I dette scenarie indhentes offentlige investeringer fra 2009 og der føres ekspansiv finanspolitik i 2011. Først i 2012 skal finanspolitikken strammes. Ifølge AE vil deres anbefalinger medføre, at der kommer gang i væksten og at beskæftigelsen øges.

AE mener derfor, at man bør veje hensynet til konjunkturerne og risikoen for skader på de økonomiske strukturer højere end EU’s konvergenskriterier. Det betyder, at AE mener, at man skal føre keynesiansk finanspolitik. Keynesiansk finanspolitik går ud på, at man fører økonomisk politik efter konjunkturerne. Det vil sige, at man under lavkonjunkturer fører ekspansiv finanspolitik og under højkonjunktur fører kontraktiv finanspolitik.

Bilag 2

Bilag 2 er en artikel fra finans.dk. Artiklen præsenterer tal fra Danmarks Statistik som cheføkonom i Danske Bank Steen Bocian forklarer. Ifølge tallene fra Danmarks Statistik så er faldet i BNP i 2009 på 4,9 procent fremfor de forventede 5,1 procent. Bocian forklarer, at det både er det private og offentlige forbrug der trækker væksten. Derudover er der en svag fremgang i eksporten på 0,3 procent. Dog faldt beskæftigelsen yderligere i fjerde kvartal i 2009 med 165.000 arbejdspladser grundet krisen.

Bilag 3

Bilag 3 er en artikel fra Information. I artiklen beskriver Anders Lundkvist to bud på en vej ud af den europæiske gældskrise.

Den første strategi har fokus på pengepolitik og er ifølge Lundkvist den strategi, der føres i EU. Strategien går ud på at skære ned på de offentlige udgifter. Man ønsker at bevare tilliden til euroen ved at nedbringe statsgælden og derved holde renten nede. Effekten er, ifølge Lundkvist, højere arbejdsløshed o...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind