Sammenligning

I dette kapitel besvarer vi problemstillingen: Sammenlign regeringens Genopretningsaftale med AE’s anbefalinger. Sammenligninger handler om at finde forskelle og ligheder – i dette tilfælde mellem Genopretningsaftalen og AE’s anbefalinger.

Kapitlet har samme struktur som det forrige, hvor hver overskrift svarer til et punkt i vores synopsis. Sammenligningen har tre punkter: Genopretningsaftalen, AE’s anbefalinger og Delkonklusion. Hvoraf Genopretningsaftalen og AE’s anbefalinger også har en række underpunkter.

Genopretningsaftalen

Dette punkt er blot et oversigtspunkt som bruges til at minde en om, at de efterfølgende pointer omhandler Genopretningsaftalen. Vi planlægger ikke at sige noget til dette punkt udover måske en sætning a la denne: ”Hvis vi starter med at se på Genopretningsaftalen…”

Underpunkt: Forbedrer offentlige finanser med 24 mia. i 2013 og yderligere nogle mia. frem mod 2015, stramninger påbegynder i 2011, forkorter dagpengeperioden, udskyder topskatforhøjelse, fastholder ulandsbistand i kroner og ører = sænkning i procent af BNP, loft over børneydelse på 30.000 kr. og generelle besparelser (bilag 4).

Vi har valgt, at sammenligningen hovedsageligt skal bestå af viden fra bilagene. Vores sammenligning starter med Genopretningsaftalen og vi bruger d...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind