Redegørelse

Vi skal nu i gang med at besvare vores problemstillinger. Der findes forskellige måder at skrive en synopsis på. I dette kapitel viser vi dig vores måde at gøre det på.

Vi anbefaler, at du skriver din synopsis i punkt- og stikordsform. Vores besvarelse af problemstillingen ”Redegør for den økonomiske udvikling i Danmark i perioden 2007-2010” består derfor af en række punkter og underpunkter. Hver overskrift i dette kapitel svarer til et punkt i vores synopsis. Både punkter og underpunkter bruges til at huske, hvad vi ønsker at sige til eksamen.

Vores punkter og underpunkter består af stikord, da det holder synopsen kort og overskuelig. I dette kapitel forklarer vi, hvorfor vi har valgt at have hvert punkt og underpunkt med i vores synopsis. På den måde får du en bedre forståelse for, hvordan man udvælger, hvad man ønsker at have med i sin synopsis. Vi forklarer også, hvad vi ville sige til eksamen ud fra hvert punkt. På den måde får du et bedre blik for, hvordan man koger det man gerne vil sige ned til stikord. I selve synopsen skriver vi ikke hvad vi vil sige. Synopsen består kun af punkter og underpunkter, så vi kan holde synopsen på 2-3 sider (uden litteraturlisten). Du kan læse selve synopsen i webbogens sidste kapitel.

Lad os gå i gang!

2007: Højkonjunktur, fuld beskæftigelse, flaskehals, overophedning = sårbar (bilag 7, s. 29-30)

Vi har valgt at starte vores redegørelse med at redegøre for, hvordan den økonomiske situation så ud i 2007. Årsagen er først og fremmest, at det er det startår vi har valgt til vores redegørelse. Dernæst fordi vi mener, at det giver en bedre forståelse af selve krisen, hvis man ved, hvordan økonomien så ud umiddelbart før krise...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind