Spørgsmål 3

Du er politisk rådgiver for Liberal Alliances leder. Skriv et notat, der sætter Liberal Alliances leder i stand til at forholde sig til de problemer og de løsninger, som OECD påpeger i bilag C1. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag C3, og du skal anvende viden om økonomiske mål og økonomisk teori.

Til Anders Samuelsen.

OECD har udgivet en rapport, der kritisere omfanget af ulighed, sociale problemer og utrygge fremtidsudsigter i medlemslandene. Arbejdernes Erhvervsråd (AE) har i medierne argumenteret for, at rapporten er evidens for, at ulighed hæmmer væksten, at uddannelsesinvesteringer i fattige skaber vækst samt at lighed og vækst ikke er modsætninger (bilag C3). 

Store dele af de fremlagte problemer og løsninger er i uoverensstemmelse med Liberal Alliances ideologi og interesser. Jeg fremlægger nedenfor to forslag, med to underpunkter hver, til hvordan du bedst som Liberal Alliances leder kan forholde dig til de problemer og løsninger der fremgår af OECD-rapporten. 

Begge forslag bygger på, at du i hvert forslag præsenterer en specifik forståelse af lighed og tager udgangspunkt i den. Du bør starte med at kalde den slags lighed OECD efterspørger i rapporten for resultatlighed. Resultatlighed betyder, at individer har samme økonomiske ressourcer. Du skal ifølge forslag 1 argumentere imod at resultatlighed er en god ting, mens du ifølge forslag 2 skal anerkende, at chancelighed er en god ting, fordi individer da har samme muligheder, men ikke nødvendigvis ender med samme økonomiske ressourcer. 

Forslag 1
Argumentér imod at resultatulighed er et problem og afvis alle rapportens identificerede løsninger.

  1. Afvis at resultatulighed er et pr…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind