Spørgsmål 2

Undersøg med udgangspunkt i bilagsmaterialet i C2 (figur 1, figur 2, figur 3 og tabel 1) og supplerende materiale, hvorvidt de skandinaviske lande i højere grad end andre lande lever op til OECD’s anbefalinger, som de kommer til udtryk i bilag C1. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om velfærdsmodeller. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

Opgaveformuleringen kræver, at du anvender viden om velfærdsmodeller. Du kan læse en grundig gennemgang af alle velfærdsmodellerne i vores kompendium om velfærdsstaten.

I bilag C1 udlægges nogle anbefalinger fra OECD til medlemslandenes økonomiske politik. Anbefalingerne kommer på baggrund af OECD’s bekymring over et stigende ulighedsniveau i medlemslandene. Det stigende ulighedsniveau skyldes ifølge OECD mindre progressivitet i skattesystemerne og realindkomstsfald for folk på overførselsindkomster samtidig med reallønsstigninger for folk i job. OECD anbefaler derfor: 1) En større omfordeling gennem skattesystemet, 2) Øgede offentlige investeringer i infrastruktur, sundhed, uddannelse og aktiv beskæftigelsespolitik, og 3) Fokus på at “forbedre jobmuligheder for de svageste”. 

Omfordeling i skattesystemet
Figur 1 viser, at de skandinaviske lande, sammen med Frankrig, alle har et højere skattetryk end de øvrige OECD-lande. Alle de skandinaviske lande, Danmark, Norge og Sverige, har en universel velfærdsmodel med universelle serviceydelser og høje offentlige overførsler. Finansieringen af dette kræver et højt indtægtsniveau, hvilket må genereres gennem skatterne. 

OECD fremhæver ulighed som et problem og manglende progressivitet i skattesystemet som en årsag. Skattetrykket fortæller i sig selv intet om uligheden eller hvem der relativt betaler me…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind