Spørgsmål 3

Diskutér, om og i givet fald hvordan det er muligt for Danmark som småstat at fremme en liberal verdensorden. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B4, og du skal anvende viden om mål og midler i dansk udenrigspolitik. Angiv kilder, hvis du anvender supplerende materiale.

Indledning

Danmark har en lang tradition for at anvende blød udenrigspolitisk aktivisme, hvilket kommer til udtryk i B4. De seneste 20-30 år er Danmark dog begyndt at fokusere mere på hård aktivisme. I denne besvarelse vil jeg derfor først diskutere Danmarks muligheder for at fremme den liberale verdensorden gennem hård aktivisme og dernæst gennem blød aktivisme. Afslutningsvis vil jeg diskutere, hvordan Danmark som småstat kan fremme en liberal verdensorden med blød aktivisme.

Er det muligt gennem hård aktivisme?

Danmark er en småstat og har derfor begrænsede muligheder for at påvirke andre stater samt fremme en liberal verdensorden gennem hård aktivisme. Småstater er kendetegnet ved at have relativt få kapabiliteter, at være afhængige af andre stater og af at tilpasse sig sine omgivelser. Denne definition passer i høj grad på Danmarks situation. Danmark er et lille land med en lille befolkning. De danske militær kapabiliteter har en beskeden størrelse og vi kan derfor, hverken true eller gribe ind i andre stater i forsøg på at fremme en liberal verdensorden, da vi ikke udgør en reel trussel. Danmark kan ganske vist anvende sit militær som en del af NATO eller andre koalitioner, men eftersom det danske militær er så småt, så gør det næppe en forskel. Vores lave befolkningstal betyder også, at Danmark ikke gennem oprustning vil blive i stand til at få betydelige militære ressourcer. Det er derfor ikke muligt for Danmark at fremme en liberal verdensorden gennem hård aktivisme. 

Er det muligt gennem blød aktivisme?

Danmar...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind