[0]

Danske partier

Her finder du vores kompendium om danske partier. Det er partierne, der repræsenterer borgerne i Folketinget, og det er partierne, der afgør, hvilke love der skal vedtages og dermed, hvordan vi indretter vores samfund. Det er relevant at lære om de danske partier uanset hvilket niveau, du har Samfundsfag på. 

I kompendiet kommer vi ind på:

  • Partiernes stiftelse og vigtige historiske begivenheder i partiernes historie.
  • Partiernes ideologiske ståsted. Hvis du ønsker en grundig gennemgang af ideologier, så anbefaler vi, at du læser vores kompendium om ideologier.
  • Hvem der typisk stemmer på de forskellige partier - både historisk og ved valget i 2022.
  • Partiernes mærkesager.
  • Begreberne rød og blå blok.

Når du læser kompendiet, skal du være opmærksom på følgende forhold:

For det første er vi nødt til at tage udgangspunkt i, hvad partierne selv siger om deres politik. Men der er ikke altid en direkte sammenhæng mellem, hvad partier siger, at de vil gøre og den politik, de faktisk indfører. 

For det andet ændrer partier også deres holdning til politiske emner. Og når partierne ændrer mærkesager, så fører det typisk også til en ændring i, hvem der stemmer på dem. 

For det tredje påvirkes ens syn på partierne af ens politiske ståsted. Det er derfor ikke sikkert, at du er enig i vores udlægning af partierne og deres politik. Vi har dog forsøgt at holde vores gennemgang så neutral som mulig.

For det fjerde kan det være relevant for dig også at læse vores kompendium om partiadfærd. Det skyldes, at man ofte arbejder med partiadfærd, når man har om de danske partier i Samfundsfagsundervisningen.

Her kan du se et uddrag fra siden om Socialdemokratiet

Socialdemokratiet var oprindeligt et socialistisk parti, der hovedsageligt havde fokus på arbejdernes rettigheder. Partiet ønskede dog at indføre socialismen gennem reformer frem for revolution. Med tiden udviklede partiets ideologi sig til socialdemokratisme, der ligesom socialismen ønsker en stærk stat i form af stor økonomisk omfordeling. Modsat socialister vil socialdemokrater kombinere den stærke stat med en markedsøkonomi.

Socialdemokratiet har dog med tiden nærmet sig midten af dansk politik, og man kan også finde træk fra socialliberalisme og konservatisme i partiets politik. Eksempelvis er Socialdemokratiet begyndt at lægge mere vægt på markedets rolle. Partiet har også fået en mere restriktiv udlændingepolitik, hvilket kan tolkes som konservativ politik.

Fordelingspolitisk befinder Socialdemokratiet sig omkring midten i dansk politik. Det kan skifte, om partiet er på den venstre eller den højre side, afhængig af det konkrete politiske forslag, men samlet set vil man placere partiet en smule til venstre for midten. Værdipolitisk har Socialdemokratiet taget en højredrejning. I forhold til rets- og udlændingepolitik vil man nu typisk blive betegne Socialdemokratiet som et værdipolitisk højreorienteret parti. Partiet har dog også andre værdipolitiske forslag, såsom øremærket barsel til mænd, der trækker i en venstreorienteret retning. Samlet set vil man derfor placere Socialdemokratiet på midten værdipolitisk.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Danske partier

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.