[0]

Danske partier

Her finder du vores kompendium om danske partier. Det er partierne, der repræsenterer borgerne i Folketinget, og det er partierne, der afgør, hvilke love der skal vedtages og dermed, hvordan vi indretter vores samfund. Det er relevant at lære om de danske partier uanset hvilket niveau, du har Samfundsfag på. 

I kompendiet kommer vi ind på:

  • Partiernes stiftelse og vigtige historiske begivenheder i partiernes historie.
  • Partiernes ideologiske ståsted. Hvis du ønsker en grundig gennemgang af ideologier, så anbefaler vi, at du læser vores kompendium om ideologier.
  • Hvem der typisk stemmer på de forskellige partier - både historisk og ved valget i 2022.
  • Partiernes mærkesager.
  • Begreberne rød og blå blok.

Når du læser kompendiet, skal du være opmærksom på følgende forhold:

For det første er vi nødt til at tage udgangspunkt i, hvad partierne selv siger om deres politik. Men der er ikke altid en direkte sammenhæng mellem, hvad partier siger, at de vil gøre og den politik, de faktisk indfører. 

For det andet ændrer partier også deres holdning til politiske emner. Og når partierne ændrer mærkesager, så fører det typisk også til en ændring i, hvem der stemmer på dem. 

For det tredje påvirkes ens syn på partierne af ens politiske ståsted. Det er derfor ikke sikkert, at du er enig i vores udlægning af partierne og deres politik. Vi har dog forsøgt at holde vores gennemgang så neutral som mulig.

For det fjerde kan det være relevant for dig også at læse vores kompendium om partiadfærd. Det skyldes, at man ofte arbejder med partiadfærd, når man har om de danske partier i Samfundsfagsundervisningen.

Her kan du se et uddrag fra siden om Socialdemokratiet

Nedenfor kan du se et udpluk af Socialdemokratiets mærkesager.

Ældrepolitik

Socialdemokratiet mener, at det er vigtigt med en værdig alderdom. Partiet ønsker derfor en ældrepleje, der bygger på omsorg og selvbestemmelse. Det kan vi eksempelvis se ved, at Socialdemokratiet har indført en ret til tidlig pension for nedslidte - den såkaldte Arne-pension.

Velfærd

Socialdemokratiet ser sig selv som en af hovedkræfterne bag den danske velfærdsstat, fordi partiet havde magten en stor del af tiden, da velfærdsstaten blev opbygget. Partiet prioriterer stadig velfærd højt. Socialdemokratiet ønsker eksempelvis at styrke sundhedsvæsenet og folkeskolerne. 

Partiet har f.eks. indført de såkaldte frikommuneforsøg, hvor 7 kommuner i 2020 blev sat fri fra de almindelige regler på enten folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet eller ældreområdet. Formålet med forsøget er at gøre den offentlige sektor mere effektiv og øge kvaliteten af velfærden.

Udlændingepolitik

I 1990’erne var Socialdemokratiet delt i spørgsmålet om udlændinge- og integrationspolitik, men i de senere år har partiet ført en stram udlændingepolitik. Partiet mener, at Danmark ikke bør modtage flere udlændinge, end vi kan integrere. Socialdemokratiet ønsker eksempelvis at oprette et modtagecenter uden for Europa, så asylbehandlingen ikke foregår i Danmark. De håber, at det kan føre til færre flygtninge. Socialdemokratiet har også været med til at stramme reglerne for at modtage statsborgerskab og vedtaget en hjemrejselov. Hjemrejseloven går ud på, at udlændinge har pligt til at rejse hjem til deres oprindelsesland, hvis ikke de har ret til at være i Danmark.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Danske partier

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.