Slægtskabsanalyse

Ofte stillede opgavetyper

Slægtskab mellem forskellige arter (eller populationer) er et emne, der jævnligt optræder i eksamensopgaver i Bioteknologi A. To af de vigtigste opgavetyper handler om hhv. at tegne/forklare opbygningen af et fylogenetisk stamtræ og at opstille/analysere et alignment. 

  • Opgaver med fylogenetiske stamtræer. Du skal i nogle opgaver tegne et fylogenetisk træ ud fra tallene i en afstandsmatrice. Alternativt skal du forklare placeringen af nogle arter/populationer i stamtræet.
  • Opgaver med alignment. I opgaver med alignments skal du typisk opstille et alignment og besvare et spørgsmål om slægtskab eller DNA-analyse ud fra alignmentet. 

Alle vores vejledninger

Udover ovenstående vejledning har vi også vejledninger til andre opgavetyper, som ikke så ofte optræder til eksamen. 

Du kan se alle vores vejledninger til at løse opgaver om slægtskabsanalyse her: