Mikrobiologi

Opgaver om mikroorganismers vækst er ret almindelige til den skriftlige eksamen i Bioteknologi A. 

  • Afbild vækstkurve for eksponentiel vækst. Her skal du tegne en vækstkurve for en mikroorganismes vækst. Du skal evt. også vise, at væksten er eksponentiel.
  • Bestem fordoblingstid. Her skal du ud fra en vækstkurve eller et datasæt bestemme en mikroorganismes fordoblingstid, dvs. tiden det tager for antallet af mikroorganismer at blive dobbelt så stort.