Mutationer

Her er vores vejledninger til at løse opgaver om mutationer. Alle opgavetyperne er ret almindelige til den skriftlige eksamen i Bioteknologi A.

  • Hvilken type kromosommutation? Kromosommutationer indebærer, at en større del af et kromosom ændrer opbygning. Her får du hjælp til at løse opgaver om at bestemme, hvilken type kromosommutation der er sket.
  • Hvilken type genmutation? Genmutationer indebærer, at et enkelt gen på et kromosom ændrer opbygning. Her får du hjælp til at løse opgaver om at bestemme, hvilken type genmutation der er sket.
  • Beskriv følgerne af en mutation. Her skal du forklare, hvilken følge en mutation har for en levende organisme.