Nedarvning

Ofte stillede opgavetyper

Disse opgavetyper optræder relativt ofte til den skriftlige eksamen i Bioteknologi A.

  • Opstil krydsningsskema for ét gen. Opgaver af denne type handler om, hvilke genotyper eller fænotyper afkommet af bestemte forældre kan få. Opgaverne kan også handle om at bestemme sandsynligheden for at få afkom med en bestemt genotype eller fænotype (kaldes også udspaltningsforholdet).
  • Analyser stamtræ og bestem arvegang. Denne opgavetype handler om at bestemme, om en egenskab i et stamtræ nedarves dominant eller recessivt samt autosomalt eller kønsbundet.
  • Bestem genotyper i stamtræ. Her skal du fastslå genotypen for nogle udvalgte personer, når du kender arvegangen for egenskaben i stamtræet.

Alle vores vejledninger

Udover de ovenstående vejledninger har vi også vejledninger til andre opgavetyper, som ikke så ofte optræder til eksamen. 

Du kan se alle vores vejledninger til at løse opgaver om nedarvning her: