Opgave 1. Populationsbestemmelse ved stikprøve

Indhold

1.

Giv en mulig forklaring på, at individer af en art oftest er klumpet fordelt i en biotop.

En arts økologiske niche er en bestemt måde, en art er tilpasset til at overleve på. Det indebærer f.eks. at leve et bestemt sted i biotopen.

Individer er ofte klumpet fordelt i naturen af flere forskellige årsager. En af grundene er, at individer af en bestemt art er tilpasset livet i den samme økologiske niche. Dvs., at individer af samme art er tilpasset til at overleve og udnytte ressourcer i naturen på en bestemt måde. Individerne findes derfor typisk på samlet på steder, hvor forholdene tillader dem at udnytte deres økologiske niche. For mariehøns kan det f.eks. være under bladene på en bestemt planteart.

 

2.

Forklar, hvorfor arealet af stikprøven skal være større, hvis arten er klumpet fordelt, end hvis arten er jævnt fordelt. Inddrag figur 1.

Hvis en art er jævnt fordelt i b...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind