Opgave 2. Sygdommen α-1-antitrypsinmangel

Indhold

1.

Forklar betydningen af, at neutrofile granulocyter kan udskille elastase i lungernes alveoler ved infektion. Inddrag figur 1.

Elastase er en protease, dvs. et enzym, der nedbryder protein. Protein er strukturstoffer, som er helt centrale for, at celler og virusser har den rette opbygning. Elastase fra neutrofile granulocytter kan derfor medvirke til at nedbryde virusser, som trænger ind i lungerne og sætter sig i alveolernes slimlag, som vist på figur 1. De neutrofile granulocytter medvirker på den måde til at hæmme virussernes overlevelse og formering under en infektion.

 

2.

Forklar, med udgangspunkt i figur 2, hvordan α-1-antitrypsinmangel påvirker en persons lungefunktion.

Figur 2 viser åndedrættet hos hhv. en person uden α-1-antitrypsinmangel (A) og en person med α-1-antitrypsinmangel (B). De to personer har samme alder, køn, højde, vægt og træningstilstand, og derfor skulle de to grafer i princippet være ens, hvis begge personer var raske. Vi går derfor ud fra, at forskelle i graferne skyldes, at person B er syg....

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind