Opgave 3. Fiskedød forårsaget af alger

1. 

Forklar, hvorfor irritation og ødelæggelse af fiskens gæller kan medføre fiskedød.

Figuren viser, at gællerne medvirker til at omdanne O2 til CO2. Denne proces er fiskenes respiration.

Gællerne er fiskens åndedrætsorganer, som optager O2 til fiskens respiration. Respirationen danner ATP, som driver mange livsnødvendige processer i fiskens celler. Irritaion og ødelæggelse af gællerne kan derfor hæmme fiskens åndedræt så meget, at den dør.

2.  

Forklar, hvorfor Ct-værdien er et udtryk for mængden af udvalgt DNA, der var til stede i prøven i begyndelsen af real-time PCR.

Ct-værdien er antallet af PCR-cyklusser, der skal gennemføres, før der er produceret så meget udvalgt DNA, at tærskelværdien for måling af fluorescens er nået. Hver PCR-runde for...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind