Biologi A STX - Vejledende opgavesæt 1 - 2018

Dette er Studienets besvarelse af Vejledende eksamenssæt 1 i Biologi A STX fra efteråret 2018. Opgaverne er besvaret af Studienets Biologi-redaktør.

Her kan du se et uddrag af vores besvarelse af opgave 3.5 om fiskedød forårsaget af alger:

Giv forslag til, hvorfor der er ændring i antallet af celler i perioden 17. marts 2015 til 24. april 2015, se figur 4.

Vi ved, at P. farcimen har optimale vækstbetingelser ved en vandtemperatur på ca. 4 °C. Denne temperatur optræder typisk tidligt i foråret, inden havvandet endnu er opvarmet ret meget af solen. P. farcimen har derfor sandsynligvis bedre vækstbetingelser tidligt i foråret end længere henne på sæsonen. Vores beregninger viser da også, at P. farcimen optræder i et meget stort antal 17. marts, og at algemængden derefter falder frem mod 24. april. Antallet af celler falder dog brat til en tusindedel bare fra 17. til 19. marts, og så drastisk et fald kan ikke forklares udelukkende ud fra stigende havtemperaturer. Her er nærmere tale om, at antallet af P. farcimen i vandet er vokset eksponentielt frem mod 17. marts, men at algen herefter har nået en begrænsende faktor for yderligere vækst. Måske har der ikke længere været tilstrækkeligt med frie næringsstoffer til stede i vandet, eller måske har...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Biologi A STX - Vejledende opgavesæt 1 - 2018

[3]
Bedømmelser
  • 01-09-2021
    Givet af 3.g'er på STX
  • 09-11-2020
    Givet af 3.g'er på STX
  • 28-09-2020
    Givet af 3.g'er på STX