Oligotrofe og eutrofe søer

Biologi C, B og A + Biotek A.

En sø defineres som regel ud fra dens indhold af næringssalte. Du kan på denne side læse om, hvad det betyder for søen som økosystem, om vandet indeholder mange eller få næringssalte.

Algevækst afhænger af næringssalte

Næringssalte er typisk er den begrænsende faktor for algevækst i en sø. Dvs., at næringssalte er den ressource, som alger først løber tør for ved deres vækst, og som derfor begrænser yderligere algevækst. Algevæksten bestemmer i høj grad, hvilke andre organismer der kan leve i søen, og dermed hvilken type økosystem der findes i søen.

I søer er næringssalte af fosfor (P) normalt den begrænsende faktor. Nitrogen (N) kan dog også være begrænsende for primærproduktionen i en sø. Derfor interesserer man sig især for vandets indhold af disse to stoffer, når man undersøger en søs økologiske tilstand.

Overordnet skelner man mellem to typer af søer: 

  • Oligotrofe søer er næringsfattige.
  • Eutrofe søer er næringsrige.

Herunder kan du læse om kendetegnene ved de to søtyper.

Oligotrofe søer er klarvandede

Oligotrofe søer er næringsfattige søer. Disse søer findes naturligt på sandet jord, da sand ikke holder ret godt på næringsstoffer. I Danmark betyder det, at oligotrofe søer primært findes i den vestlige del af Jylland. Dog har mange af vores oprindelige oligotrofe søer over tid m...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind