Hjælp til Musik

På Studienets store musikside finder du råd og vejledning til alle aspekter af musik i gymnasiet.

Vi har produceret webbøger, der detaljeret gennemgår det basale musikteori fra undervisningen, så du kan finde hjælp her, hvis der er noget teori, du er i tvivl om. Vi har også lavet eksempelbesvarelser af alle de forskellige opgavetyper, du kan komme op i til skriftlig musikeksamen. Derudover finder du på Studienet grundige guides til, hvordan du kan gribe opgaverne til din musikeksamen an, så du giver dig selv de bedste muligheder for at få en god karakter.

Hjælp til Musikteori

Vi har over 100 siders noter fra gymnasieelever på musiklinjen, der omhandler alt fra Mozart til "Alive" af Pearl Jam.

Men derudover har vi på Studienet skrevet en stor webbog om Nodelære. I denne webbog gennemgår vi alle de basale elementer i Nodelære på grundig og letlæst vis. Her kan du blandt andet læse om:

 • Stam- og afledte toner
 • Nodesystemet og nodeværdier
 • Takter og taktarter
 • Fortegn og nøgler

På disse sider kan du få helt styr på musikteori!

Eksempelbesvarelser

Noget af det mest effektive hjælp til at blive bedre til at løse opgaver i musik er at se, hvordan andre har grebet opgaverne an. Derfor har vi her på Studienet lavet besvarelser til topkarakter af alle de forskellige opgavetyper, du kan komme op i til Musikteori 1 og Musikteori 2 i den skriftlige musikeksamen.

Musikteori 1

Musikteori 1 består altid af de samme fem opgavetyper, og derfor bliver det lettere at løse opgaverne til din egen eksamen, hvis du ser, hvordan de er blevet løst til andre eksamener. På Studienet har vi lavet besvarelser af Musikteori 1 fra samtlige eksamenssæt fra 2012 til 2015, så der er masser af opgaver at søge inspiration i. Med disse eksempelbesvarelser kan du få helt styr på opgaverne:

 • Akkordlære
 • Harmonisk analyse
 • Harmonisering
 • Melodisk analyse
 • Hørelære

Musikteori 2

Musikteori 2 er en mere kreativ fri opgave end Musikteori 1. Men det er stadig de samme opgaver, eleverne skal op i hvert år. Derfor er det også her en stor hjælp at se løsninger af sidste års eksamenssæt. På Studienet har vi lavet uddybende besvarelser af alle de forskellige opgavetyper, du kan vælge til Musikteori 2:

 • Koralharmonisering
 • Vokalarrangement
 • Udsættelse af pop-rocksang
 • Udsættelse af jazz standard-sang
 • Viseharmonisering
 • Vokalsatser
 • Talekor
 • Rytmegrupper

Til alle vores eksempelbesvarelser i både Musikteori 1 og Musikteori 2 hører uddybende beskrivelser af, hvorfor de er besvaret, som de er, så du kan få mest mulig indsigt i musikteorien og bruge det til din egen eksamen.

Guides til eksamen

Hvis du er usikker på, hvordan de skriftlige og mundtlige musikeksamener fungerer på STX, har vi også lavet en overskuelig eksamensside, hvor du kan finde svar på, hvad de forskellige dele af musikeksamen handler om. Her finder du også nogle generelle råd til din eksamen og musik i gymnasiet generelt!

Vi har derudover skrevet en grundig guide til, hvordan du kan gribe både- Musikteori 1 og Musikteori 2 bedst muligt an. Til musikeksamen er man presset på tid, og det er derfor vigtigt, at man har helt styr på, hvordan man hurtigst kommer sikkert igennem begge delprøver. I webbogen Eksamenstræning Musikteori 1 kan du derfor se en gennemarbejdet skabelon for, hvordan du kan gribe de fem opgaver i Musikteori 1 an, mens du kan finde en guide til alle arrangementstyperne, du kan vælge, i den anden halvdel af musikeksamen i vores store webbog Eksamenstræning Musikteori 2.

Få hjælp til Musik i gymnasiet med Studienet!